UJKOVICE 2010 - 4. závod

O víkendu 7.-8. srpna se konal čtvrtý závod mistrovství České republiky v Truck Trialu. Stejně jako v minulém roce, tak i letos byla pro tento závod určena lokalita pískovny v Ujkovicích u Mladé Boleslavi. Co již oproti loňské sezóně bylo odlišné, byla předpověď počasí, která tentokrát nevěstila nic dobrého.

V sobotu ráno nás uvítala zatažená obloha a drobné mrholení. Naší kategorii vozidel S1 byla hlavním komisařem na úvod přidělena sekce č.2. Rozjeli jsme se tedy s vozy k této sekci, avšak s více se zatahující oblohou stoupaly i obavy o terén. Při příjezdu k sekci a prvním krokům na její prohlídce se bohužel tyto obavy čím dál více potvrzovaly. Mrholení neustávalo, ale spíše se pomalu měnilo na jemný déšť a tak se podmáčený terén pozvolna měnil v kluzký, bahnitý marast. Tento závod byl společný i se závodem německého Truck Trialu, a tak i naše skupinka byla obohacena o dvě německé posádky. Prohlídka sekce byla u konce, a tak se již první vozidlo mohlo vydat na trať. Jelikož však ani drobný déšť neustával, ale naopak se změnil v silný liják, tak se terén stal opravdu nesjízdným a vozidla byla vůbec ráda, když se vyškrábala alespoň za startovní branku, kde svoji jízdu ihned ukončila zatroubením. Takto nesjízdným se velmi brzy proměnil i zbytek lokality, a tak bylo jen otázkou času, kdy bude závod zastaven. Zastavení závodu skutečně přišlo a to už po první hodině, takže jsme se vrátili zpět do depa, ve kterém většina posádek ihned zamířila do svých příbytků. Vydatný déšť pomalu utichl po cca dvou hodinách, a tak byl závod opět zahájen. Bohužel dílo zkázy bylo již dávno hotové a jízdy v jednotlivých sekcích se u všech kategorií změnily na pouhé hledání cílové branky a jízdy stylem start-cíl. Bahenní jízdy postupem času většina posádek vyhodnotila jako zcela zbytečné, a tak sobotní jízdy postupně vzdávala. Naše skupina během soboty tak navštívila celkem 4 soutěžní sekce, kde pouze u jedné se bylo možné pokusit zdolat i nějaká jiná branková pole. Závěr této jedné sekce tvořil dlouhý strmý sjezd do dolní části pískovny, který se podobal skluzavce. Poslední sobotní sekcí nám byl určen průjezd vodní plochou, která se značně rozšířila, na dně pískovny s jedním výjezdem. Tuto sekci tak většina posádek využila zejména k umytí aut, jelikož hlavní komisař, závody díky podmínkám předčasně ukončil.

Nedělní ráno nás opět uvítalo zataženou oblohou, ale předpověď počasí slibovala protrhávání. Hlavní komisař nám jako první přidělil sekci v horní části pískovny, kde díky sobotním dešťům nebylo o bahno nouze, a tak brodění se po kotníky bahnem bylo naprosto běžné. Vjezd do sekce byl skrz přibližně metrovou kolmou hranu dolů do vodou zaplněného bahenního jezírka. Na stejné hraně pak bylo umístěno ještě jedno sjezdové brankové pole, tentokráte však v bočním náklonu. V sekci byly další dvě brány, které naváděly vozidla ven z jezírka. Naše posádka nedělní jízdy zahajovala, a tak jsme chtěli zkusit pokořit všechna branková pole, dokud okolní terén nebyl tolik rozježděný od ostatních posádek. Po kolmém vjezdu a následném ošplouchnutí přední masky, jsme se vydali na zdánlivě snadnou branku umístěnou na menší hraně v bočním náklonu. Bohužel jsme situaci hodně podcenili a vlivem rozbahněného a mazlavého terénu se našemu vozidlu nepodařilo vyškrábat vzhůru, ale jen se postupně vezlo po hraně. Hrana se však postupně zvedala výš, a tak se naše Tatřička čím dál více nakláněla a nakláněla, až už byl náklon tak velký, že jsme si krásně ustlali do onoho bahenního jezírka.

Po úvodním nedělním nezdaru se naše skupinka přesunula hned na vedlejší sekci, která byla tvořena opět rozbahněnou cestou vedoucí k strmému sjezdu do dolní části pískovny. V této sekci díky terénu, ve kterém předešlé soutěžní skupiny vyjely značné koleje, nebylo moc co vymýšlet, a tak jsme sekcí bez bodové ztráty úspěšně projeli.

Třetí nedělní sekce nás čekala zpět ve vrchní rozbahněné části. Tvořily ji tři po sobě jdoucí branková pole umístěná v menších či větších bočních náklonech. Jelikož jsme se nechtěli znovu válet a ostatní posádky byly s většími odstupy před námi, zvolili jsme v této sekci cestu jistoty. Z připravených brankových polí jsme se rozhodli zdolat pouze jediné, což se nám povedlo a sekci tak bezpečně opustili.

Po polední pauze nám byla určena sekce v dolní části pískovny u vodního jezírka. Hlavní pořadatel však pro nás připravil změnu a sice, že vjezd do sekce vytvořil ve vyšší části, a tak k jezírku vedl prudký sráz. V horní části byla umístěna ještě jedna branka, do které vedla cesta skrz terénní průrvu vzniklou stékáním vody. Opět jsme toto zdánlivě snadné místo podcenili a více se soustředili na strmé sjezdy k jezírku. Bohužel k nim jsme se již nedostali, jelikož hned v úvodu, kdy jsme se jako první vydali zdolat onu branku u průrvy se naše vozidlo v průrvě zapíchlo a už se nehnulo ani o centimetr, čímž naše jízda skončila. Po odjetí i ostatních posádek jsme se dozvěděli, že toto již měla být naše poslední sekce. Toto se však nikomu moc nezamlouvalo, jelikož jsme si doposud moc nezajezdili, a tak jsme vznesli protest a ještě jednu sekci si vynutili. Hlavním pořadatelem nám tak byla určena jako poslední sekce tohoto čtvrtého závodu, sekce s číslem jedna.

Poslední sekce byla umístěna na již tradičním kopečku u vjezdu do samotné pískovny. Uvnitř sekce byla připravena tři branková pole – jedno ve strmém výjezdu, druhé v bočním náklonu a třetí na vrcholu schodovitého sjezdu. Cílové brankové pole bylo umístěno pro tuto sekci již tradičně dole pod kopcem, na konci velmi prudké cesty. Během dne promáčená zem postupně vysychala a tak zdejší terén už nebyl mazlavý, ale velmi dobře držel stopu a tak se pro naše vozidlo zdejší strmé výjezdy staly doslova rájem. Zde jsme opět mohli ukázat, že i my umíme v terénu jezdit, a tak jsme všechna branková pole bez větších problému projeli. Závěrečný, více než 50° strmý sjezd do cílové branky nás také nepřekvapil, a tak jsme se vztyčenou hlavou zakončili tento velmi drsný čtvrtý závod letošní sezóny.

Závěrem nemohu v této reportáži opomenout poděkování všem fanouškům a fanynkám, kteří se na náš team přišli podívat. Velmi si vážíme toho, že i přes velmi špatné sobotní počasí někteří vydrželi a mohli nás pak později vidět v sekcích.